Framtidens Industri

Framtidens Industri är en specialtidning från Conventus med inriktning på ny teknik, högteknologi och industriell utveckling. Tidningen ligger i industrins framkant och skildrar nya rön, ny forskning och nya metoder som kan utveckla och effektivisera industrin produktionsmetoder. Framtidens Industri utkommer med 4 nummer per år.